Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden die bij Terug2balance worden gehanteerd, staan hier beschreven. Als je een afspraak maakt voor een massage of behandeling wordt ervan uitgegaan dat je de voorwaarden hebt gelezen.

Als je een massage of behandeling hebt geboekt, ga je automatisch akkoord met de algemene voorwaarden. Mocht je vragen hebben over de algemene voorwaarden, neem dan gerust contact op, voordat je een massage of behandeling boekt.

Een massage of behandeling voldoet aan de volgende voorwaarden:

Hygiëne en ethiek zijn bij Terug2balance heel belangrijk. Ik verwacht van mijn klanten dat ze daar eveneens zorg voor dragen.

Voorafgaande aan eerste afspraak zal er naar uw telefoonnummer en emailadres gevraagd worden. Op deze manier kan er een afspraak bevestiging van de afspraak verstuurd worden.

Komt u voor een eerste behandeling bij Terug2balance dan zal er voorafgaand aan de afspraak een kort intakegesprek worden afgenomen. U bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid van deze (medische) informatie en gegevens. Op basis van dit intakegesprek kunnen we gezamenlijk op een verantwoordelijke manier de massage behandeling/behandelplan starten.

De massagebehandelingen die gegeven worden, zijn niet medisch.

Bij wijzigingen in uw situatie betreft uw gezondheid, die van invloed is op de massage behandeling dit graag bij een volgende behandeling doorgeven, dit is uw eigen verantwoordelijkheid.

Alle informatie die tijdens het intakegesprek en tijdens vervolgbehandelingen worden besproken worden vertrouwelijk behandeld en zullen niet zonder uw toestemming met derden worden gedeeld.

Voor een behandeling bij Terug2balance worden er geen medische diagnoses gesteld. Bij twijfel over start en/of voortzetting van de behandeling kan ik ervan afzien en wordt u doorverwezen naar de huisarts of specialist. Bent u reeds onder behandeling van een arts, specialist of therapeut of gebruikt u medicijnen dan kan ik u vragen eerst te overleggen met arts, specialist of therapeut of een massage behandeling gedurende de behandelperiode toegepast mag worden.

Koorts, griep, algemene infectieziekten, kanker, besmettelijke huidaandoeningen, te veel pijn, slechte algemene gezondheid, algemeen onwel zijn, een zwangerschap korter dan 17 weken zijn algehele contra indicaties voor een massage behandeling bij Terug2balance en er zal dan ook niet gemasseerd worden.

Een massage behandeling voor terug2balance massage staat ervoor om u rust en de tijd te gunnen. Massages kunnen bijdragen om deze innerlijke rust te vinden en beter in balans te komen. Tijdens de massage wordt het gewaardeerd voor de rust om dan ook uw mobiele telefoon uit te schakelen.

Terug2balance is niet verantwoordelijk voor schade en/of letsel als gevolg van verzwijgen van medische gegevens/informatie zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, zwangerschap, blessures en medicijngebruik.

Terug2balance is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor beschadiging, diefstal en/of verlies van persoonlijke bezittingen.

Het annuleren van een gemaakte afspraak kan kosteloos tot uiterlijk 24 uur voor aanvang van de afspraak. Bij annulering binnen 24 uur of niet opdagen bij de afspraak zijn wij genoodzaakt om 100% van de gemaakte afspraak in rekening te brengen, tenzij het om gezondheidsklachten gaat.

Bij ziekte of onverhoopte annulering door eigenaar of vervangend therapeut van Terug2balance kan de afspraak op elk moment geannuleerd en/of verplaatst worden. Hierop kan de klant van Terug2balance niet in opspraak komen.

De betaling van een massage behandeling wordt direct na de behandeling voldaan, dit kan contant of u krijgt een betaalverzoek via de mobiele app.

Een cadeaubon van Terug2balance massage is inwisselbaar voor de massage behandeling die op de cadeaubon vermeld staat of kan gebruikt worden voor het bedrag dat er op staat vermeld.

De massage behandelingen die worden gegeven bij Terug2balance massage staan duidelijk omschreven. Erotische massages maken absoluut geen onderdeel uit van Terug2balance massage. Indien klanten wel erotisch getinte opmerkingen maken of hier toch op inspelen wordt er meteen verzocht de praktijk te verlaten, de betaling te voldoen en ze zijn niet meer welkom op de praktijk.

Door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van Terug2balance verklaart u dat u Terug2balance niet aansprakelijk zal stellen voor bijwerkingen en/of na-reacties die mogelijk het gevolg zouden kunnen zijn van een massage behandeling die aan u gegeven is.

Terug2balance werkt ook met een privacyverklaring, i.v.m. AVG. U gaat akkoord met deze privacyverklaring door het toestemmingsformulier te ondertekenen tijdens het intakegesprek alvorens de eerste behandeling gestart wordt.

Indien Terug2balance bij de uitvoering van de Overeenkomst in opdracht van Opdrachtgever persoonsgegevens verwerkt, zal Opdrachtgever de op deze site geplaatste Verwerkersovereenkomst aanvaarden waarin afspraken over de verwerking en beveiliging van deze persoonsgegevens zijn vastgelegd. Opdrachtgever kan te allen tijde in overleg met Terug2balance wijzigingen daarin aanbrengen.

Opdrachtgever garandeert dat iedere verstrekking van (persoons)gegevens door Opdrachtgever aan Terug2balance rechtmatig is en dat de verwerking van deze gegevens conform de Overeenkomst niet in strijd is met enige toepasselijke privacywet- en regelgeving.